Skip to content

Disclaimer

Inhoud
De op deze website getoonde informatie wordt door Bull Supps met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Links
Op onze website staan bepaalde (hyper)links die leiden naar websites van derden. Deze sites zijn bedoeld ter informatie en zijn geen eigendom van Bull Supps

Bull Supps kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Bull Supps. Het auteursrecht van Bull Supps rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Bull Supps, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen of openbaar te maken. Indien je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

Privacy
Alle gegevens die je invoert worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Bull Supps zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Bull Supps zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.